Quầy OCOP

Bắc Kạn có bao nhiêu sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao?

25/09/2023 06:46:57

Với mục tiêu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới (bình quân 3-4 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên. Nâng cấp 04 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, đề xuất 01 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp Quốc gia vào năm 2023.