Tổng kim ngạch xuất khẩu tại Thanh Hóa cán mốc 11 tỷ USD

02/12/2023 07:45:21

Tính đến tháng 11/2023, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại Thanh Hóa đạt 11 tỷ USD bằng 80% so với năm 2022