Phổ biến pháp luật

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh nguy cơ điều tra phòng vệ thương mại?

02/10/2023 16:09:26

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc bị nước ngoài điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ có những tác động tiêu cực.