Mua nhà ở xã hội thì cần những điều kiện gì?

Hiện nay, mô hình nhà ở xã hội đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người, ưu điểm nổi bật nhất của nhà ở xã hội là có mức giá thấp hơn so với các loại nhà ở thương mại. Tuy nhiên, để mua nhà loại hình này cần những điều kiện nhất định.