Mãi xanh cánh rừng mang tên Đại tướng

''Rừng Tướng Giáp'' - tên gọi trìu mến mà nhân dân đặt cho khu rừng ở bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên (Sơn La) là di tích lịch sử quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.