Chuyển động xanh

Hà Nội thí điểm phân loại rác tại nguồn, bố trí điểm thu gom rác thải cồng kềnh

12/06/2024 17:21:01

Nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phân loại rác thải, bắt đầu từ tháng 6/2024, 5 quận nội thành của Hà Nội sẽ lần lượt tổ chức thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn. Theo đó, mỗi quận có ít nhất một phường triển khai điểm thu gom rác thải cồng kềnh.