Siêu thị

Cuối kỳ thu hoạch sầu riêng, nhà vườn kém vui vì ít trái giá cả bấp bênh

09/06/2024 14:12:16

Thời tiết cực đoan, nắng hạn kéo dài, nhện đỏ phát triển và gây hại... bên cạnh năng suất, chất lượng giảm, người trồng sầu riêng tại Bình Phước, thậm chí những nhà vườn đã được cấp mã số vùng trồng cũng đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh chưa từng có.