Siêu thị

Xuất khẩu rau quả “về đích” sớm

29/11/2023 18:27:41

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 11 tháng năm nay ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, xuất khẩu rau quả về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra.