Chính sách

Tháo gỡ vướng mắc chính sách thuế, hàng hoá xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

08/12/2023 22:27:18

Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Cục Hải quan Thành phố đã tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố nhằm phổ biến quy định của pháp luật, giải đáp các câu hỏi, vướng mắc trong việc thực thi các chính sách thuế và chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố. Đây cũng là Hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 240 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố.