Xây dựng Nông thôn mới tại Thanh Hóa – Bài cuối: Cuộc cách mạng không có điểm dừng

21/05/2024 14:22:53

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thực sự là luồng gió đổi mới, tích cực cho sự phát triển toàn diện vùng nông thôn. Đây là cuộc cách mạng kéo dài không có điểm kết thúc của tinh thần chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân.