Nhân vật

Nhiều sản phẩm OCOP Cao Bằng được quảng bá với người dân thủ đô

09/12/2023 07:25:29

Những sản vật đặc sắc của Cao Bằng như xôi trám, bánh coóng phù, phở chua, bánh áp chao, vịt quay, thạch đen, thạch trắng, các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và các sản vật của địa phương… được giới thiệu tới người dân thủ đô, trong nước và khách quốc tế.