Nghiên cứu - Trao đổi

Thể hiện tinh thần chủ động, từ sớm, từ xa, đồng hành cùng Chính phủ

08/12/2023 21:53:46

Ngày 29.11, sau 22,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Từ góc độ địa phương, đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng Khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh TS. Trần Khắc Tâm đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến kỳ họp.