Khơi dây tiềm năng, lợi thế của Tây Ninh - Bài 1: Lênh đênh trên công trình vĩ đại hồ Dầu Tiếng

21/05/2024 05:49:12

Tây Ninh là cửa ngõ của các tỉnh Đông Nam Bộ giao thương quốc tế, là "phên dậu" phía Tây Nam của Tổ quốc với 240 km đường biên giới giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Du lịch Tây Ninh nổi tiếng với núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, Toà thánh Cao Đài, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát… Đây là nơi có nền văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc vùng Nam Bộ.