Trong nước

Giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành mới đạt 8,58% kế hoạch

21/05/2024 16:21:18

Tính đến hết ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của các bộ ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Đặc biệt, có 8 bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024, tức là có tỷ lệ giải ngân bằng 0%.