Trong nước

Để OCOP vượt khỏi giới hạn làng xã trở thành đại sứ đặc sản truyền thống của Việt Nam

12/02/2024 08:01:59

Đến nay trên cả nước đã đánh giá và cấp chứng nhận cho gần 11.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đã có những sản phẩm OCOP vượt ra ngoài biên giới quốc gia, trở thành đại sứ đặc sản truyền thống của Việt Nam được bạn bè thế giới chấp nhận. Để OCOP trở thành điểm tựa đưa hàng Việt vươn xa cần những đổi mới trong tiếp cận thị trường và một lộ trình nâng chất.