Hiệp hội

VASEP kiến nghị 9 giải pháp tháo gỡ của doanh nghiệp thủy sản trong năm 2024

14/04/2024 15:19:28

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có báo cáo tình hình sản xuất xuất khẩu thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của doanh nghiệp thủy sản. Trong đó, VASEP tiếp tục đề xuất 9 giải pháp tháo gỡ những bất cập đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản.