Hiệp hội

Satsi - mô hình đào tạo khởi nghiệp và cung ứng lao động kỹ thuật

10/10/2021 16:06:43

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Đầu tư xây dựng - dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2020, Viện Đào tạo Khởi nghiệp và Ứng dụng khoa học công nghệ cao (Institute for Training and Advanced Technology and Science Application - SATSi) đã được thành lập