Chuyển đổi số

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân

21/05/2024 09:26:40

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản…