Chuyển đổi số

Tiếp tục 'vượt cơn gió ngược' cần 'kích hoạt' tư duy quản trị số, điều hành số trong nông nghiệp

12/01/2024 16:12:44

Ngành nông nghiệp cần 'kích hoạt' tư duy quản trị số, điều hành số, bắt kịp xu thế khi những rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe của các thị trường lớn cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang dần thay đổi.