Ứng dụng

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp xanh tại Việt Nam

06/12/2023 19:41:05

Mới đây, tại Tokyo (Nhật Bản), Tập đoàn FPT cùng Faeger đã ký biên bản hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển dịch vụ tư vấn và giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.