Ứng dụng

Thanh Hóa tiếp tục được hỗ trợ để hiện đại hóa ngành lâm nghiệp

21/04/2024 17:31:46

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)" bằng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.