Ứng dụng

Áp dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực lâm nghiệp

22/10/2023 12:00:47

Đầu tháng 10/2023 ngành lâm nghiệp đã tổ chức hội thảo, đánh giá chương trình phát triển lâm nghiệp và hướng tới mục tiệu thực hiện chương trình chiến lược phát triển lâm nghiệp 2021-2030.