Lễ hội du lịch Golf TP. Hồ Chí Minh 2023 - Điểm nhấn mới của du lịch TP. Hồ Chí Minh

Năm 2022, ngành Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, tăng tốc phục hồi du lịch góp phần phát triển kinh tế. Bên cạnh các hoạt động, sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch, thương hiệu du lịch Thành phố, ngành du lịch Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đầu tư xây dựng sản phẩm mới, tăng sự trải nghiệm của du khách, đặc biệt là loại hình du lịch phân khúc khách du lịch trung và cao cấp, có mức chi tiêu cao khi đến TP. Hồ Chí Minh đó là loại hình du lịch golf.