Du lịch

Cần giải pháp để du lịch cộng đồng được phát triển bền vững

12/06/2024 14:26:54

Du lịch cộng đồng ở Đắk Lắk hiện nay góp phần tạo sinh kế và gắn với việc gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vấn đề đặt ra là làm sao phát triển bền vững cho loại hình du lịch này.