Bí quyết gọi vốn thuyết phục tại cuộc thi CLICK - Khởi nghiệp Sáng tạo 2024

21/05/2024 20:06:21

Cuộc thi CLICK - Khởi nghiệp Sáng tạo tại trường Đại học Luật TP.HCM đã quy tụ nhiều dự án tiềm năng như Vietmentoring - kết nối mentor ngắn hạn cá nhân hóa theo từng cuộc thi, Children touch the environment, Fashio - Virtual 3X, Ngõ chạm - balo tái chế từ lốp xe,...