Xây dựng đô thị thông minh từ kinh nghiệm và giải pháp của Hàn Quốc

Ngày 07/6/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra Diễn đàn Đô thị Văn hóa Công nghiệp hội tụ - CICON HCMC 2023 do tổ chức Korea CEO Summit (KCS), Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) và Hội Doanh nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA HCM) đồng tổ chức với chủ đề “Xây dựng đô thị Thông minh - Văn hóa - Hội tụ” tại TP. Hồ Chí Minh.