Nhịp sống số

Tắt sóng 2G, đưa người dân đến với các dịch vụ số phong phú hơn

05/12/2023 20:11:58

Tắt sóng 2G được xem là cuộc cách mạng để thúc đẩy Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số nhanh chóng, là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn.