Thúc đẩy doanh nghiệp do nữ làm chủ tiếp cận chuỗi cung ứng

21/04/2024 14:42:30

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đa số ở cấp thấp nhất của chuỗi cung ứng trong nhiều ngành và gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu mua sắm của các công ty lớn.