Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội còn vướng từ chính sách cho tới nguồn vốn

18/05/2024 06:28:10

Trên địa bàn cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.200 căn. Việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng còn chậm so với mong muốn và nhu cầu thực tiễn; còn ít ngân hàng tham gia cho vay hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Điều này khiến việc triển khai đề án căn hộ nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn.