Thị trường

Kon Tum đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế với TP. Hồ Chí Minh

21/05/2024 14:30:33

Kon Tum nằm ở phía bắc của vùng Tây Nguyên, có vị thế địa chính trị, địa kinh tế quan trọng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, kết cấu hạ tầng từng bước được nâng cấp đồng bộ. Đồng thời, Kon Tum có khá nhiều lợi thế để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.