Sưu tầm - Biên dịch - Khảo cứu

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từ góc nhìn nghệ sĩ

19/05/2024 14:24:27

Trong nhiều họa sĩ thành danh của nền hội họa Việt Nam đương đại, có người đã dành cả cuộc đời để thể hiện hình tượng Bác Hồ. Các tác phẩm của họ biểu lộ sự tôn kính, trân trọng và mến yêu vô bờ đối với người anh hùng vĩ đại của dân tộc.