Sưu tầm - Biên dịch - Khảo cứu

Thực tế cuộc sống: Càng phũ phàng, càng làm mạnh mẽ

17/09/2023 16:58:14

Không ai quá bận rộn đến nỗi không thể trả lời tin nhắn, không nhà tuyển dụng nào thiếu thời gian để liên lạc với ứng viên,... mà mọi người chỉ dành thời gian cho những việc họ thấy quan trọng.