Nhịp sống số

Việt Nam nỗ lực đáp ứng nhu cầu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030

01/03/2024 14:24:59

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn gia tăng rất mạnh tại Việt Nam. Với định hướng phát triển của Chính phủ về việc xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn giai đoạn 2023-2030 và sự đầu tư của nhiều công ty công nghệ lớn trong lĩnh vực bán dẫn vào Việt Nam đã đặt ra nhu cầu đào tạo nhân sự chất lượng cao ngày càng cấp thiết.