Ứng dụng

Autotech & Accessories 2024: “Tạo đà vươn xa” cho công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện Việt Nam

16/05/2024 18:20:43

Với chủ đề “Tạo đà vươn xa”, Triển lãm Quốc tế lần thứ 20 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2024)tạo ra một không gian đầy tiềm năng và động lực để kết nối giữa các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.