Hiệp hội

Hiệp Hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam

01/02/2022 09:19:11

Tên tiếng Anh: Vietnam Investment Construction - Services in Agriculture and Forestry Association. Tên viết tắt: VICSAFA (Hiệp hội Nông Lâm nghiệp Việt Nam).