Hội Luật Gia huyện Sóc Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 - 2029

Mới đây, ngày 15/06 Hội luật gia huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra tại UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
z5544567136170-20d9cb8f13107573acf0f2154f18202b-1718545077.jpg
Hội Luật Gia huyện Sóc Sơn đại hội nhiệm kỳ 2024-2029

Là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đồng thời, là thành viên của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia huyện Sóc Sơn được thành lập có nhiệm vụ tập hợp rộng rãi những người đã và đang làm công tác pháp luật trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo của UBND huyện, nhiệm kỳ vừa qua Hội đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị chủ động tích cực trong các hoạt động và hoàn thành tốt có nhiệm vụ của Hội.

an-1718545158.jpg
Ông Ngô Văn Anh Chủ tịch Hội Luật Gia huyện khoá V.

Trong nhiệm kỳ (2018-2024), các thành viên của Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện đã triển khai tuyên truyền 170 hội nghị với trên 20.000 lượt người tham dự, cấp phát 25.000 tờ rơi, khoảng 2000 khẩu hiệu, áp phích, và hàng nghìn giờ tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh với các nội dung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Luật trẻ em năm 2016; quy định về phòng chống dịch COVID-19 cũng như chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân gặp khó khăn do đại dịch; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013…

z5544567134105-045273ba2c4b97fa415cac0b5904db62-1718545045.jpg

Chi hội phòng Tư pháp huyện Sóc Sơn đã tham mưu UBND Huyện thực hiện các nội dung trong kế hoạch liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp Hà Nội và một số đơn vị liên quan triển khai hội nghị tuyên truyền tại UBND các xã (104 hội nghị cho khoảng 16.000 lượt người tham gia) với sự tham gia đông đủ các thành phần, đối tượng phù hợp với mục đích tuyên truyền.

Hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động được tăng cường và đẩy mạnh. Huyện hội đã phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức 15 buổi trợ giúp pháp lý lưu động với trên 3500 người tham dự cho Hội phụ nữ, hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã: Minh Trí, Minh Phủ, Việt Long, Đông Xuân, Quang tiến, Xuân Thu, Đức Hòa... Tham gia tư vấn giải quyết những vướng mắc trong công tác giải quyết đơn thư, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các trường hợp phức tạp theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện hoặc đề nghị từ các xã, thị trấn thuộc huyện, mỗi năm trên 40 hồ sơ trong các lĩnh vực an ninh trật tự, xây dựng, đất đai, thuế.

Ngoài ra các hội viên của hội với chức trách, nhiệm vụ được giao còn tích cực tham gia vào việc tham mưu, tư vấn cho các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước như các vụ việc về tranh chấp đất đai, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

z5544567211296-96e1aed622388f3c570755d7c8084891-1718545107.jpg
 Các đại biểu dự Đại hội.    

Phương hướng và nhiệm vụ của hội luật gia trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục quán triệt đồng thời thực hiện tốt các quan điểm định hướng chỉ thị số 56-CT/TW và kết luận số 19/KL-TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam. Chỉ thị số 08/2013/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của thành ủy, UBND thành phố nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Hội luật gia huyện đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, cùng với nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng văn bản pháp quy pháp luật. Tham gia giám sát thi hành pháp luật và các công tác tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý hoà giải.

mmm-1718545983.jpg
Ban chấp hành Hội Luật Gia huyện Sóc Sơn.

Bước sang nhiệm kỳ mới Hội luật gia huyện Sóc Sơn quyết tâm đoàn kết nhất trí, ra sức xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, phát huy nội lực và tiềm năng của Hội đáp ứng nhiệm vụ của thời kỳ mới bằng những hành động thiết thực góp phần cùng các ngành, các cơ quan đơn vị xã, thị trấn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Hội luật gia lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 - 2029 góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Hoài Anh