Trong nước

Phát huy tiềm năng nông nghiệp cần lực đẩy từ thu hút doanh nghiệp đầu tư

15/02/2024 14:12:25

Hiện cả nước có khoảng trên 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong tổng số trên 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ta. Con số khiêm tốn này cho thấy việc thu hút doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành nông nghiệp vẫn đang là bài toán cần lời giải ở nhiều địa phương.