Chuyển động xanh

Vì sao hàng nghìn doanh nghiệp chờ đợi triển lãm công nghệ nông nghiệp Agritechnica Asia đến Việt Nam?

03/02/2024 10:03:53

Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) đang có kế hoạch tăng cường tổ chức các triển lãm tại châu Á để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chuyên gia nông nghiệp trong khu vực này về kỹ thuật trồng trọt, công nghệ và quy trình canh tác mới.