Chuyển động xanh

Hỗ trợ nhân rộng các mô hình nuôi tôm bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

29/06/2024 07:28:44

Thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh tiếp diễn sẽ gây khó khăn cho nuôi trồng thủy sản nói chung, ngành tôm nói riêng. Do vậy, cần nhân rộng số mô hình nuôi tôm bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu như: Mô hình nuôi luân canh/xen canh trong ruộng lúa, áp dụng công nghệ nuôi tôm 2-3 giai đoạn, sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi.