Nông dân tìm ra "mỏ vàng Xanh" nhờ thu hút khách ngắm cây, ăn trái

11/02/2024 09:23:23

Miệt mài trên đồng ruộng tạo ra hoa thơm, trái ngọt, người nông dân còn sáng tạo ra những phương thức kết nối với khách hàng. Giờ đây mô hình du lịch nông nghiệp đang dần trở thành "mỏ vàng xanh" giúp cho nông nghiệp phát triển bền vững, nhà nông gia tăng thu nhập.