Lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu hơn 54,6 triệu USD sang Australia

04/07/2024 15:39:37

Tháng 5/2024 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Australia với mức tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2023, điều này đã tạo dấu mốc mới khi lần đầu tiên Việt Nam đã xuất siêu sang Australia với hơn 54,6 triệu USD.