Mười một dự án carbon thấp sáng tạo được lựa chọn tham gia Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

24/01/2024 10:52:51

Để góp phần ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Chương trình Thúc đẩy Tài chính Khí hậu (CFA) Việt Nam công bố mười một dự án đã được chọn tham gia giai đoạn 2 của Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam.