Quầy OCOP

Thủ tục gia hạn chứng nhận sản phẩm OCOP khi hết hạn

24/10/2023 07:30:47

Giấy công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao có hiệu lự từ 36 tháng, nên để gia hạn, hoặc nâng cấp sao sản phẩm thì chủ thể cần phải thực hiện một số thủ tục bắt buộc.