Nhà biên kịch Bành Châu - Tính phức hợp trong nghệ thuật điện ảnh (bài 2)

14/03/2022 16:40

Theo dõi trên

Phần thứ hai nhà biên kịch Bành Châu giảng về tính phức hợp trong nghệ thuật điện ảnh. Sau bài giảng phần thứ nhất về tính quần chúng, bài giảng này sẽ hệ thống cho chúng ta về đặc tính thứ hai của điện ảnh.

 

Nhà Báo Vũ Quang