Nhà biên kịch Bành Châu: Tính quần chúng trong Điện ảnh (Bài thứ nhất)

Đây là bài giảng đầu tiên trong 10 bài giảng duy nhất của thầy Bành Châu được ghi lại cách đây tròn 22 năm.; Là tấm lòng của những người làm đào tạo truyền hình - VTV dành cho những những bậc thầy về điện ảnh và truyền hình của Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu với đồng nghiệp và những người quan tâm đến điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Bài giảng được ghi lại tự nhiên và không biên tập... Nó là nén hương thơm tưởng niệm về một người thầy lớn của điện ảnh và truyền hình đất nước!

"Video: Nhà biên kịch Bành Châu: Tính quần chúng trong Điện ảnh"

Nhà Báo Vũ Quang