Phóng sự: Kỷ niệm 1 năm xuất bản số đầu tiên Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh

Sáng ngày 31/08 tại Hà Nội, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh tổ chức Lễ kỷ niệm 01 năm ngày thành lập và xuất bản số đầu tiên (31/08/2021 – 31/08/2022),

"Phóng sự: Kỷ niệm 1 năm xuất bản số đầu tiên Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh"

PV