Ngôn ngữ báo chí - Phần 10

24/02/2022 19:27

Theo dõi trên

Đây là bài giảng của một nhà báo, một giảng viên ngôn ngữ của học viện Báo chí và Tuyên truyền - người thầy của các thế hệ sinh viên báo chí cả nước. Những ví dụ sinh động từ cuộc sống giúp người nghe suy nghĩ, liên tưởng đến công việc của nhà báo hàng ngày. Những phân tích sâu sắc và dễ hiểu kích thích người nghe sáng tạo tác phẩm báo chí từ các loại hình báo chí khác nhau.

 

Nhà Báo Vũ Quang