Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên - Ngôn ngữ sự kiện (Phần 4)

Đây là bài giảng của một nhà báo, một giảng viên ngôn ngữ của học viện báo chí và tuyên truyền. Phần mở đầu là bài giảng vô cùng sinh động và tự nhiên vừa mang tính học thuật vừa tràn đầy thực tiễn. Mời quý vị và các đồng nghiệp của tôi - nhà báo Vũ Quang nguyên là phó giám đốc trung tâm đào tạo nghiệp vụ truyền hình của đài truyền hình Việt Nam hiện là phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiêp và kinh tế xanh xem và cho ý kiến phản hồi.

Mời quý vị và các đồng nghiệp của tôi - nhà báo Vũ Quang nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam xem và cho ý kiến phản hồi.

"Trân trọng giới thiệu phần 4 bài giảng về ngôn ngữ sự kiện của thầy Nguyễn Tri Niên! Mục tiêu của tôi là chia sẻ kiến thức về báo chí và truyền hình cho những người quan tâm đến lĩnh vực báo chí và truyền hình."

Nhà Báo Vũ Quang