Phong cách làm báo (phần 7)

Bài giảng thứ bảy của nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên cho chúng ta những góc nhìn khác lạ của ông về nghề báo và truyền hình Những nhát cắt cuộc sống mới, lạ sẽ giúp những nhà báo tạo nên phong cách của mình...

"Phong cách làm báo (phần 7)"

Nhà Báo Vũ Quang