Ngôn ngữ sự kiện (Phần 5)

Mục tiêu của tôi - nhà báo Vũ Quang nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình- Đài truyền hình Việt nam, hiện là phó Tổng biên tập phụ trách tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh là chia sẻ kiến thức về báo chí và truyền hình cho những người quan tâm đến lĩnh vực báo chí và truyền hình. Bài giảng thứ 5 của nhà, ngôn ngữ học Nguyễn Tri Niên sẽ cho chúng ta hiểu cặn kẽ hơn ngôn ngữ được sử dụng trong các loại hình báo chí.

"Ngôn ngữ sự kiện (Phần 5)"

Nhà Báo Vũ Quang