Ngôn ngữ báo chí - Phong cách của nhà báo (phần 6)

Bài giảng thứ sáu của nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên cho chúng ta những góc nhìn khác lạ của những nhà thơ... Những nhát cắt cuộc sống mới, lạ đã tạo nên những bài thơ hay, khác biệt về cuộc sống, về tình yêu, hôn nhân và khát vọng sống. Hơn thế góc nhìn của Nguyễn Tri Niên cũng khác lạ. Ông đang khơi gợi sự sáng tạo của các nhà báo trong hành trình tìm kiếm sự thật...

Ngôn ngữ báo chí - Phong cách của nhà báo (phần 6)

Nhà Báo Vũ Quang