Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam nợ xấu tăng 77% trong Quý 4/2021

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,8% so với hồi đầu năm đạt 343.605,6 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ xấu của Techcombank tăng gần 2.294 tỷ đồng, tăng 77,1% so với cùng kỳ. Nâng tỷ lệ nợ xấu lên 0,66% so với mức 0,47% cuối năm 2020.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với thu nhập lãi thuần 7.244,6 tỷ đồng tăng 31,5% so cùng kỳ; Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 80% đạt 2.103 tỷ đồng. Tuy nhiên, các mảng hoạt động kinh doanh còn lại của Techcombank không khởi sắc so với cùng kỳ năm trước đó, thậm chí thua lỗ.

techcombank-1643273216.jpg
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam nợ xấu tăng 77% trong Quý 4/2021

Cụ thể, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 331,7 tỷ đồng, giảm 33,7% so với cùng kỳ; Lãi thuần từ hoạt động khác giảm 18,5% còn gần 532 tỷ đồng. Trong quý 4/2021, Techcombank lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 27,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 13,4 tỷ đồng. Lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh 28,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng củaTechcombank tăng 71,2% lên 627,1 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 47% lên mức 6.767,2 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế của Teccombank trong quý 4/2021 lần lượt đạt 6.140 tỷ đồng và 4.684 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,7% và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế năm 2021, Techcombank đạt gần 26.675,3 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và lãi trước thuế 23.238 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD. Lãi sau thuế là 18.398,7 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 46,2% so với năm trước.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng giá trị tài sản Techcombank là 568,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm 2020. Tổng tiền gửi đến ngày đến cuối năm là 314,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Đáng chú ý, tỷ lệ CASA của Techcombank đạt 50,5%, giá trị đạt 158,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do CASA từ khách hàng cá nhân tăng 30,8% so với cuối năm ngoái.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,8% so với hồi đầu năm đạt 343.605,6 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ xấu của Techcombank lên gần 2.294 tỷ đồng, tăng 77,1% so với cùng kỳ. Nâng tỷ lệ nợ xấu lên 0,66% so với mức 0,47% cuối năm 2020. Cụ thể, so với cùng kỳ, Nợ nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 62,8% lên mức 678,5 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 – Nợ nghi ngờ tăng 61,1% lên 860,2 tỷ đồng; Đặc biệt, Nợ nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn tăng 119,3% lên hơn 775,1 tỷ đồng.

Trần Như