Nam Định: Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ chùa Phổ Minh được Chính Phủ công nhận là bảo vật quốc gia

02/02/2023 11:59

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/1/2023 công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022), trong đó bộ tượng gồm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn với tư thế nằm nghiêng và tượng Pháp Loa, tượng Huyền Quang đang thờ trong chùa Tháp Phổ Minh (tỉnh Nam Định) được Chính Phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Trong 27 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia lần này có Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ chùa Phổ Minh (gồm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn với tư thế nằm nghiêng ở giữa, tượng Pháp Loa bên trái và tượng Huyền Quang bên phải - PV), niên đại: Thế kỷ XVII. Hiện được thờ tại chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.