Sưu tầm - Biên dịch - Khảo cứu

Nâng cao giá trị và kết nối tiêu thụ nông sản cho Tây Nguyên

07/10/2021 13:02:30

  Đại dịch Covid-19 bùng phát liên tiếp lần thứ 4 đã tác động không nhỏ đến việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Những đợt giãn cách kéo dài ở những tỉnh thành Miền Nam ( gồm 19 tỉnh thành) và Thành phố Hồ Chí Minh  - Nơi tiêu thụ hầu hết các sản phẩm nông nghiệp từ các địa phương đã bị đứt gãy chuỗi cung ứng