Nhịp sống số

Hà Nội: Lĩnh vực đầu tư và xây dựng chịu sức ép nặng nề

01/10/2021 07:05:47

Hoạt động đầu tư, xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 247,6 nghìn tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước