Nhịp sống số

Các doanh nghiệp tại Bình Dương nhanh chóng nối lại sản xuất

05/10/2021 06:36:53

Tại Bình Dương, các doanh nghiệp đã mở lại hoạt động, tuyển dụng lao động, triển khai các kế hoạch giữ vững chuỗi cung ứng, nối lại sản xuất hậu COVID-19.